เทคโนโลยี ในทศวรรษ 2020 กับ 5จี

เทคโนโลยี ในทศวรรษ 2020 กับ 5จี

5 จี แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 5 จุดเปลี่ยนสำคัญบนโลกดิจิทัล ในฐานะตัวแปรและจุดก่อกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกเทคโนโลยีที่กำลังเคลื่อนตัวสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 2020 จึงนับว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นในรอบทศวรรษ กับการมาของเทคโนโลยี 5G ที่เติบโตเต็มที่และถูกปล่อยออกมาให้ได้สัมผัสกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงอย่างเต็มตัวในปีนี้ จะเป็นจุดที่ก่อกำเนิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มากมายยิ่งขึ้น อันจะเห็นได้จากข้อมูลของลักซ์ ที่แสดงให้เห็นว่า มีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นแล้วในปี 2019 มากกว่า 2,200 สิทธิบัตร ที่บางส่วนจะถูกนำมาใช้ในปีนี้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นและบางส่วนก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็นไปได้มากขึ้น เป็นที่ยืนยันอีกส่วนจากทีมวิจัยด้านเทคโนโลยี มีเดียและการสื่อสารโทรคมนาคม (ทีเอ็มที) ของดีลอยท์ ที่ได้คาดการณ์ว่าในปี 2020 ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 5G นั้นจะมีความหน่วงที่ต่ำ ในส่วนของความเร็วจะมีความเสถียรสูงมากแล้วยังมีการใช้งานกันทั่วโลก ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันได้มีการนำเอาเครือข่ายแบบ 5G มาใช้งานกันเป็นที่นิยมมากเพราะความรวดเร็วที่ไม่มีตกของเครือข่ายนี้ จึงไม่น่าแปลกที่จะมีการใช้งานอย่างจริงจัง…