เทคโนโลยี ในทศวรรษ 2020 กับ 5จี

5 จี แพลตฟอร์มเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 5 จุดเปลี่ยนสำคัญบนโลกดิจิทัล ในฐานะตัวแปรและจุดก่อกำเนิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกเทคโนโลยีที่กำลังเคลื่อนตัวสู่อนาคตอย่างไม่หยุดยั้ง ในปี 2020 จึงนับว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นในรอบทศวรรษ กับการมาของเทคโนโลยี 5G ที่เติบโตเต็มที่และถูกปล่อยออกมาให้ได้สัมผัสกันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ก่อนก้าวเข้าสู่โลกแห่งความจริงอย่างเต็มตัวในปีนี้ จะเป็นจุดที่ก่อกำเนิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มากมายยิ่งขึ้น อันจะเห็นได้จากข้อมูลของลักซ์ ที่แสดงให้เห็นว่า มีการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นแล้วในปี 2019 มากกว่า 2,200 สิทธิบัตร ที่บางส่วนจะถูกนำมาใช้ในปีนี้อย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นและบางส่วนก็จะได้รับการพัฒนาให้เป็นไปได้มากขึ้น

เป็นที่ยืนยันอีกส่วนจากทีมวิจัยด้านเทคโนโลยี มีเดียและการสื่อสารโทรคมนาคม (ทีเอ็มที) ของดีลอยท์ ที่ได้คาดการณ์ว่าในปี 2020 ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีสื่อสารแบบ 5G นั้นจะมีความหน่วงที่ต่ำ ในส่วนของความเร็วจะมีความเสถียรสูงมากแล้วยังมีการใช้งานกันทั่วโลก ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันได้มีการนำเอาเครือข่ายแบบ 5G มาใช้งานกันเป็นที่นิยมมากเพราะความรวดเร็วที่ไม่มีตกของเครือข่ายนี้ จึงไม่น่าแปลกที่จะมีการใช้งานอย่างจริงจัง และยังให้ข้อสังเกตว่าการใช้งาน 5G จะไม่จำกัดอยู่แต่ในแวดวงโทรคมนาคมหรือการใช้งานสมาร์ทโฟนเป็นหลักอีกต่อไป ตรงกันข้ามเมื่อถึงสิ้นปี 2020 เราจะได้เห็นธุรกิจทั่วโลกมากกว่า 100 บริษัทเริ่มชิมลางการใช้งานเครือข่าย 5 จีส่วนตัวกันมากยิ่งขึ้น บางส่วนจะเป็นการทดลองเพื่อประเมินความคุ้มค่า การลงทุนและบางส่วนเป็นการติดตั้งเพื่อการใช้งานในระบบจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงของแต่ละอุตสาหกรรม ตั้งแต่โรงงานผลิต ท่าเรือและท่าขนถ่ายสินค้าต่างๆ

Technology-5G

นอกจากเทคโนโลยี 5G ที่มาแรง ที่จะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาขึ้น ชาร์ตได้นานขึ้นและน้ำหนักที่เบาขึ้น และระยะการใช้งานต่อการชาร์จประจุเต็มหนึ่งครั้งที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้การใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้น ง่ายขึ้น กลายเป็นแบตเตอรี่ “โซลิด-สเตท” ที่มีคุณภาพสูงและราคาต่ำในที่สุด มีการยื่นจดสิทธิบัตรสำหรับแบตเตอรี่ชนิดนี้มากกว่า 500 สิทธิบัตรเมือปีที่ผ่านมา ส่งให้ต่อความเชื่อที่วาเทคโนโลยีนี้จะมาแรงในปีนี้อย่างแน่นอน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและตลาดที่ต้องการยวดยานไฟฟ้ามากขึ้น

นอกจากนั้นกระแสการรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังจะก่อเกิดนวัตกรรมการผลิตเนื้อเทียมหรือเนื้อสังเคราะห์หรือโปรตีนสังเคราะห์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์และผลิตเนื้อสัตว์ เพื่อลดภาวะการเกิดกาซเรือนกระจก โดยเฉพาะเนื้อวันและเนื้อปลา ซึ่งใช้เทคโนโลยี ปรีซิชั่น ฟาร์มิ่งและระบบการเลี้ยงเพื่อการบริโภคแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา นอกจากนั้นเรายังจะได้เห็นงานวิจัย และเทคโนโลยีในการรีไซเคิลพลาสติกแบบก้าวหน้า อย่างเช่น “ไพโรไลซิส” และ ”เคมิคัล รีไซเคิล” ที่เกิดจากการวิจัยเพื่อลดปัญหาปริมาณขยะพลาสติกที่กำลังจะล้นโลกอยู่ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ ในปี 2020 เรายังจะได้เห็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นแล้วหรือกำลังจะเกิดขึ้นนี้อีกหลายๆ เทคโนโลยี ที่เกี่ยวเนื่องไปเกือบทุกสัดส่วนของการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งความจริงแล้วบางประเทศก็ได้ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว เพียงแต่ว่า ยังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้ เพื่อดูความสเถียรและเพื่อค้นหาข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างการใช้งานเท่านั้น ตัวอย่างที่น่าสนใจได้แก่ ระบบร้านค้าสะดวกซื้อที่ไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานเลย ระบบการกู้เงินธนาคารโดยไม่ต้องติดต่อเรื่องเอกสารที่ธนาคาร ระบบการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กรหรือภาครัฐ ที่สามารถสืบค้นได้รวดเร็วเพียงชั่วพริบตาแค่มีใบหน้าหรือบัตรประจำตัว เป็นต้น หลังจากนี้เราก็คงต้องปรับตัวครั้งใหญ่กันแล้ว

News Reporter