เปิดโอกาสใหม่ในการรักษาแผลและซ่อมแซมอวัยวะไหมชีวภาพจากเซลล์ผิวหนัง

เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการศึกษา วิจัยและถูกพัฒนามาโดยตลอด จนก่อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคนในยุคปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความงามที่เรามักจะเห็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว อันแสดงถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับความสนใจและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

การตอบโจทย์ปัญหาด้านสุขภาพและความงาม ทำให้นักวิจัยทั้งหลายต่างทุ่มเทเวลาในการศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีทางชีวภาพต่างๆ ที่จะสามารถนำมาประยุคต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพจึงถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก้าวล้ำนำสมัยยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาเส้นไหมชีวภาพจากเซลล์ผิวหนัง อีกหนึ่งนวัตกรรมและความก้าวหน้าของวงการแพทย์ สำหรับการรักษาแผลและซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

นับว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำหรับการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ด้านการแพทย์และวงการศัลยกรรมเพื่อความงาม เปิดโอกาสใหม่สำหรับทางเลือกในการรักษาแผลและซ่อมแซมอวัยวะ เนื่องด้วยที่ผ่านมานั้นการใช้ไหมสังเคราะห์เพื่อเย็บแผลหรือเชื่อมต่อเนื้อเยื้อ อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงจากปฏิกิริยาต่อต้านสิ่งแปลกปลอมของร่างกายมนุษย์ ทำให้เกิดแผลเป็นหรือเป็นพิษต่อผิวหนังของร่างกาย ส่งผลให้การพัฒนาเส้นใยชีวภาพที่ทำจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ ที่ได้รับการวิจัยจากนักวิจัยจากฝรั่งเศส โคลัมเบียและสหรัฐ เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดีเยี่ยม ซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าและนวัตกรรมใหม่ล่าสุดอีกชิ้นหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับวงการแพทย์ หลังจากที่นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนา “กาวชีวภาพ” ชนิดหนึ่งได้สำเร็จเมื่อไม่นานที่ผ่านมา

Bio-from-skin-cells

กาวชีวภาพชนิดนี้ถูกประดิษฐ์มาในรูปแบบกาวปืนผลงานวิจัยของนักวิจัยจากวิจัยจากมหาวิทยาลัย Technion-Israel Institute of Technology เพื่อใช้สำหรับปิดแผลที่ฉีกขาดได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติพิเศษที่จะไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษต่อผู้ป่วย อีกทั้งแพทย์สามารถสั่งออกแบบกาวได้ตรงตามความต้องการใช้งาน ซึ่งก็ยังอยู่ในระหว่างการทดลองประสิทธิภาพและความปลอดภัยทั้งแบบ In vivo และ In vitro ก่อนทำการทดลองในขั้นต่อไปเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนผลิตออกสู่ตลอด

นวัตกรรมการพัฒนาเส้นใยจากเซลล์ผิวหนังของมนุษย์ในครั้งนี้ ถูกพัฒนาให้มีลักษณะคล้ายสิ่งทอชีวภาพเป็นเส้นใยที่สามารถใช้แทนเส้นใยสังเคราะห์สำหรับงานปิดปากแผลและงานเชื่อมต่อเนื้อเยื้อผิวหนัง ที่สามารถนำไปใช้ในวงการแพทย์และอุตสาหกรรมความงานด้านศัลยกรรมยุคใหม่ได้อย่างดีเยี่ยม ในลักษณะของไหมเพื่อเย็บแผลที่ไม่ก่อให้เกิดปฎิกิริยาต่อต้านของระบบป้องกันสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย โดยจุดเด่นและประโยชน์ของเส้นใยธรรมชาติที่ทำจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์ที่ว่านี้ก็คือ สามารถละลายตัวและผสมเข้ากับผิวหนังได้เป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ว่าอวัยวะนั้นจะอยู่ภายนอกหรือภายในร่างกายก็ตาม นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการการแพทย์และอุตสาหกรรมความงามที่คุณลักษณะดังกล่าวที่ได้มา ไม่ทำปฏิกิริยาที่เลวร้ายส่งผลให้เกิดการปฏิเสธสิ่งแปลกปลอมของภูมิคุ้มกันเซลล์ที่ร่างกายสร้างขึ้น

และจากคุณลักษณะดังกล่าว นับว่าเป็นจุดเด่นและความหวังของวงการแพทย์ที่หวังว่าไหมเย็บแผลที่สร้างขึ้นจากเซลล์ผิวหนังมนุษย์จะทรงประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของการสมานเนื้อเยื้อบนผิวหนัง และการซ่อมแซมอวัยวะสำคัญต่างๆ ที่อยู่ภายใน และเป็นทางเลือกที่วิเศษสุดสำหรับแพทย์ในการใช้ไหมชีวภาพนี้ปรับเปลี่ยนลักษณะให้เป็นรูปต่างๆ ตามที่ต้องการเพื่อซ่อมแซ่มอวัยวะต่างๆ ได้ เช่น เป็นถุง เป็นท่อ หรือว่าเป็นวาล์วเพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาและการทำงานของอวัยวะซึ่งต้องการซ่อมแซม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและผลงานวิจัยนี้จึงนับว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานการพัฒนานวัตกรรมชีวภาพที่มีความทันสมัย นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้าล่าสุดสำหรับวงการศัลยกรรม เลยทีเดียว

News Reporter